Gerard de Greeve

Gerard de Greeve

Geboren: 16-06-1905 te Amsterdam

Ingetreden: 1929 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1930 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1935 te Oirschot

Priesterwijding: 07-03-1936 te Oirschot

Gewijd door: mgr. M. Meulenberg, bisschop van Reykjavik

humaniora/vakschool

  niet-montfortaans te Den Haag

hogere studies

1930-1932 Filosofie Oirschot

1932-1936 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1936-1949 Voorschoten H.S. predikant

1949-1950 Voorschoten H.S. pastoor en overste

1950-1950 Berg en Dal rustend

1950-1952 Meerssen rustend

1952-1958 Voorschoten H.S. pastoor

1958-1965 Voorschoten H.S. pastoor en overste

1965-1967 Voorschoten H.S. pastoor en overste

1967-1975 Voorschoten H.S. overste+ass.prov.econ.

1975-1985 Voorschoten Ber. rustend

Overleden 19-03-1985 te Leiden

Begraven 23-03-1985 te Voorschoten

Herbegraven 24-04-2001 te Schimmert