Hendrik Jozef Emile Habets

Hendrik Jozef Emile Habets

Geboren: 11-01-1907 te Meerssen

Ingetreden: 1927 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1928 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1933 te Oirschot

Priesterwijding: 26-05-1934 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1919-1927 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1928-1930 Filosofie Oirschot

1930-1934 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1934-1936 Zomba Malawi

1936-1937 Nzama Malawi

1937-1937 Nsipe Malawi

1937-1940 Mpiri Malawi

Overleden 22-02-1940 te Zomba in Malawi

Begraven Zomba in Malawi