Henry Martin Braun

Henry Martin Braun

Geboren: 20-04-1904 te Maastricht

Ingetreden: 1924 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1925 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1930 te Schimmert

Priesterwijding: 21-05-1932 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1917-1920 niet-montfortaans te Maastricht

1920-1924 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1925-1927 Filosofie Oirschot

1927-1932 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1932-1935 Redona Italië leraar

1935-1937 Roskilde Denemarken kapelaan

1937-1950 Taastrup Denemarken pastoor

1950-1956 Roskilde Denemarken pastoor

1956-1964 Taastrup Denemarken pastoor

1964-1974 Roskilde Denemarken pastoor

1974-1983 Taastrup Denemarken assistent

1983-1994 Roskilde Denemarken rustend

1994-1998 Roskilde Denemarken opgenomen in verpleeghuis

Overleden 13-03-1998 te Roskilde in Denemarken

Begraven 20-03-1998 te SSM Roskilde in Denemarken