Jan Joseph Sijstermans

Jan Joseph Sijstermans

Geboren: 04-02-1890 te Kerkrade

Ingetreden: 1908 te Meerssen

Eerste geloften: 04-08-1909 te Meerssen

Eeuw. geloften: 04-08-1914 te Oirschot

Priesterwijding: 29-05-1915 te Den Bosch

Gewijd door: Mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1901-1908 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1909-1911 Filosofie Oirschot

1911-1915 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1915-1917 Schimmert leraar

1917-1919 Hoensbroek adm. tijdschriften

1919-1923 Redona Italië leraar

1923-1924 Schimmert leraar

1924-1925 Egmond assistent

1925-1926 Hoensbroek rustend

1926-1930 Hoensbroek adm. tijdschriften

1930-1931 Kerkrade patiënt in ziekenhuis

Overleden 26-04-1931 te Kerkrade

Begraven te Hoensbroek