Johannes Baptist Hubert Theunissen

Johannes Baptist Hubert Theunissen

Geboren: 03-10-1905 te Schimmert

Ingetreden: 1923 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1924 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1929 te Rome in Italië

Priesterwijding: 01-12-1929 te Rome in Italië

Gewijd door: mgr. Palica, bisschop van

humaniora/vakschool

1917-1919 niet-montfortaans te Sittard

1919-1923 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1924-1926 Filosofie Oirschot

1926-1930 Theologie Rome Italië

in dienst van de congregatie

1930-1933 Oirschot leraar

1933-1935 Villa Real Portugal leraar

1935-1947 Pemba Mozambique superior religiosus

1947-1948 St.Laurent s/S Frankrijk generaal assistent

1948-1950 Meerssen provinciaal

1950-1959 Blantyre Malawi apostolisch vicaris

1959-1967 Blantyre Malawi aartsbisschop

1967-1968 Reykjavik IJsland apostolisch administr.

1968-1979 Schimmert (thuis) rustend

Overleden 09-04-1979 te Schimmert

Begraven 13-04-1979 te Schimmert (dorp)

Bisschop gewijd op: 25-03-1950 te Schimmert