Johannes Franciscus Maria van Elswijk

Johannes Franciscus Maria van Elswijk

Geboren: 18-09-1920 te Egmond aan Zee

Ingetreden: 1941 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1942 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1947 te Schimmert

Priesterwijding: 07-03-1948 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1933-1939 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1942-1944 Filosofie Oirschot

1944-1948 Theologie Oirschot

1948-1949 Eloquentia Simpelveld

1950-1953 Universiteit Nijmegen: Kerkgeschiedenis

in dienst van de congregatie

1949-1964 Oirschot leraar (tot 1966)+student Nijm

1964-1967 Meerssen overste/secretaris prov.

1967-1969 Voorschoten H.S. secretaris provinciaal

1969-1974 Vroenhof overste/secretaris prov.

1974-1976 Vroenhof overste

1976-1997 Vroenhof rector zusters Maastricht

Overleden 27-03-1997 te Vroenhof

Begraven 02-04-1997 te Schimmert