Johannes Gerard Maria de Kroon

Johannes Gerard Maria de Kroon

Geboren: 07-04-1911 te Oirschot

Ingetreden: 1932 te Meerssen

Eerste geloften: 01-11-1933 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1938 te Oirschot

Priesterwijding: 12-02-1939 te Oirschot

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1925-1932 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1933-1935 Filosofie Oirschot

1935-1939 Theologie Oirschot

 

in dienst van de congregatie

1939-1941 St.Teresita Vaupes

1941 Montfort Papuri Vaupes, Piracuara Vaupes

1947 Wacaricuara Vaupes

1947-1950 Choachi Columbia leraar seminarie

1950-1956 San Juanito Columbia socius

1956 Montfort del Meta Columbia

1958 Puerto Careño Vichada

1958-1961 Villavicencio Columbia pastoor

1961-1964 Acacias Columbia kapelaan

1964-1967 Villavicencio Columbia pastoor

1967- 1973 Acacias, Cumaral, Acacias, San Benito kapelaan

1973-1989 Villav.St.Judas Th Columbia pastoor

1989-1997 Oirschot rustend

 

Overleden 09-10-1997 te Oirschot

Begraven 14-10-1997 te Oirschot