Johannes Gunnarsson

Geboren: 03-08-1897 te Reykjavik in IJsland

Ingetreden: 1917 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1918 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1923 te Oirschot

Priesterwijding: 14-06-1924 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1911-1917 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1918-1920 Filosofie Oirschot

1920-1924 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1924-1968 Reykjavik IJsland zielzorg

1968-1972 Emmett S.D. V.S. pastoor

Overleden 17-06-1972 te Emmett in V.S.

Begraven te Vermillon in V.S.

opmerking

Bisschop gewijd op: 08-07-1943 te Washington in V.S.