Johannes Lucas Adrianus Dirkx

Johannes Lucas Adrianus Dirkx

Geboren: 30-10-1931 te Breda

Ingetreden: 1952 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1953 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1958 te Oirschot

Priesterwijding: 08-03-1959 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1944-1952 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1953-1955 Filosofie Oirschot

1955-1959 Theologie Oirschot

1959-1960 Pastoraal Leuven België

in dienst van de congregatie

1960-1963 Nsanje Malawi

1963-1964 Likulezi Malawi leraar klein-seminarie

1964-1966 Nguludi Malawi leraar Pius XII seminarie

1966-1969 Chikwawa Malawi

1969-1974 Nsanje Malawi

1974-1987 Bangula Malawi

Overleden 22-05-1987 te Blantyre in Malawi

Begraven 24-05-1987 te Nantipwili in Malawi