Jozef Hubertus Erens

Jozef Hubertus Erens

Geboren: 15-11-1918 te Meerssen

Ingetreden: 1941 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1942 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1947 te Oirschot

Priesterwijding: 07-03-1948 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1934-1937 niet-montfortaans te Wijnandsrade

1937-1941 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1942-1944 Filosofie Oirschot

1944-1948 Theologie Oirschot

1948-1949 Eloquentia Simpelveld

in dienst van de congregatie

1949-1950 Berg en Dal studie missiologie

1950-1967 H.Landstichting gids en administratie

1967-1985 Berg en Dal adm. en boekh. v. div. huizen

Overleden 12-06-1985 te Nijmegen

Begraven 15-06-1985 te Schimmert