Leonard Matheus Laplooi

Leonard Matheus Laplooi

Geboren: 15-03-1899 te Maastricht

Ingetreden: 1919 te Meerssen

Eerste geloften: 16-08-1920 te Meerssen

Eeuw. geloften: 16-08-1925 te Schimmert

Priesterwijding: 29-05-1926 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1912-1918 niet-montfortaans te Turnhout in België

1918-1919 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1920-1922 Filosofie Oirschot

1922-1926 Theologie Oirschot

 

in dienst van de congregatie

1926-1929 Acacias,  Villavicencio Colombia

1929-1937 Acacias Colombia

1937-1939 Roskilde Denemarken kapelaan

1939-1948 Slagelse Denemarken kapelaan

1948-1950 H.Landstichting, Oirschot assistent

1950-1953 Berg en Dal  Mariale Werken

1953-1957 Meerssen, Genk België assistent

1957-1961 D'Hoppe, Leers-Noord België assistent

1961-1967 Voorschoten assistent

1967-1971 Egmond  assistent

1971-1974 Marmande Frankrijk assistent

1974-1976 Voorschoten H.S.  assistent

1976-1984 Geertruidenberg  huisgeestelijke

1984-1989 Vroenhof  rustend

 

Overleden 08-09-1989 te Vroenhof

Begraven 12-09-1989 te Schimmert