montfortanen blijven in Schimmert

Het is 1881 als zich een groepje Franse montfortanen vestigt in Schimmert. Ze zoeken asiel en verwachten binnen niet al te lange tijd weer terug te kunnen keren naar hun vaderland, maar het verloopt heel anders. Nederlandse jongeren melden zich aan en vragen zich aan te mogen sluiten bij hen en te leven vanuit de spiritualiteit van Louis-Marie Grignion de Montfort. Zo ontstaat het Kleinseminarie aan Op de Bies. Na sluiting daarvan verhuizen de montfortanen naar het klooster aan de Montfortstraat in Schimmert.

Het is 2018 als de eerste montfortanen uit Indonesië naar ons land komen. Aanvankelijk wonen zij in de communiteit van Vroenhof, later in de communiteit van Schimmert. Ondertussen staat de tijd niet stil en worden de Nederlandse montfortanen steeds ouder en neemt de behoefte aan zorg toe. Wat te doen? We hebben er lang over nagedacht en met elkaar over gesproken. Uiteindelijk hebben we toch moeten concluderen dat ons klooster in Vroenhof de meest geschikte plek is voor zorg-behoeftige confraters. De kamers zijn ruim met een aparte slaapkamer en badkamer. Thuiszorg wordt geboden door medewerkers van ‘Op den Toren’ in Nuth. De nachtdienst wordt verzorgd door medewerkers van ‘NobamaCare’ van de ‘Residentie Vroenhof’, die aan ons klooster is gebouwd. Uiteindelijk is na overleg met alle confraters besloten dat half januari 2024 de oudere montfortanen van het klooster Schimmert verhuizen naar ons klooster in Valkenburg a/d Geul.

Voor de in Schimmert lang wonende confraters is dit een zware stap. Met name denk ik aan John van Oss, maar ik kan u verzekeren dat hij aanwezig zal blijven bij bepaalde vieringen en activiteiten in Schimmert en Genhout. Hij zal ook bij mensen op bezoek komen en u bent van harte welkom om bij John in Vroenhof op bezoek te komen.

Onze confraters Stefan, Charles en Sintus blijven in het klooster aan de Montfortstraat in Schimmert wonen en vormen – mogelijk met een vierde montfortaan uit Indonesië – een eigen religieuze- en missionaire montfortaanse communiteit. In de naaste toekomst bekijken we welke verbouwingen/aanpassingen dit vraagt. Zeker is dat zij de broederlijke band met de oudere confraters zullen vasthouden. Ik ben blij dat door hun komst montfortanen in Schimmert, waar het toch allemaal begonnen is, blijven!

Peter Denneman smm
provinciaal overste