Nr 1 - april 2020

an de redactie:

Hoop doet vol verwachting uitzien, dát vindt u in het 1e nummer van Wijzer in 2020. Peter Denneman schrijft wat de installatieviering van Stefan Musanai en Charles Leta met hem deed. Erica Op
’t Hoog interviewt Stefan, Charles en Peter voor het KNR-Bulletin en wij mogen het gebruiken. Luiz Stefani, generaal overste, legt uit waarom EurHope_20 nodig is. Peter schrijft over de start van dit speciale jaar in Rome. Inmiddels weten we dat alle geplande activiteiten vanwege het Coronavirus doorgeschoven zijn naar 2021. Zoals gebruikelijk krijgt u het nieuws vanuit de congregatie. John van Oss vertelt over de eerste Nederlandse montfortaan. Tot slot de Wijzertjes.

 

redactie:

Peter Denneman, Ben Faas, John van Oss, Marian Claeren