Nr 1 - april 2022

In deze Wijzer leest u over Montfort, man van het volk; columns van Stefan Musanai smm en Charles Leta smm; afscheid in Brazilië; driekwart jaar na de watersnood en meer dat wij met u willen delen.

Onze jubilarissen, Theo van der Geest en Richard Schreurs vertellen over hun ervaringen als montfortaan.

Daarnaast natuurlijk weer nieuws uit de Wereldwijde Congregatie, Wijzertjes en de overleden Nederlandse montfortanen, zuster Theodora en associé Ingeborg.

redactie:

Peter Denneman, John van Oss en Monique Heijman