Nr 1 - maart 2016

Een extra nummer van Wijzer bij gelegenheid van de herdenking, dat 300 jaar geleden onze stichter
Louis-Marie Grignion de Montfort overleed. We willen drie eeuwen overbruggen en hem op eigentijdse wijze eer betonen. Wiel Logister schreef al twee boeken naar teksten van Montfort. Eind van dit jaar komt een derde boek in deze reeks uit met cantieken (liederen en gebeden). Deze teksten worden op muziek gezet, gelezen en gezongen. We laten zijn volgelingen aan het woord in de film ‘Vandaag begint de toekomst’. Aan het begin van dit nummer leest u hoe wereldwijd het jubileumjaar is ingezet.

Redactie:
Peter Denneman, Ben Faas, John van Oss, Marian Claeren