Partituur - Mariacantieken van Montfort (vereenvoudigd)

vereenvoudigde uitgave voor eenstemmig koor (samenzang) en piano (orgel)

Deze vereenvoudigde uitgave voor eenstemmig koor (samenzang) en piano (orgel) is misschien voor de kritische muzikant wat minder interessant maar voor de gebruiker net weer veel meer. Zo kunnen de cantieken ook in kleine gemeenschappen of in parochieel gebruik van dienst zijn. Ik hoop dan ook dat zij verbreid gezongen gaan worden, al is het alleen maar opdat het gedachtegoed van Louis-Marie Grignion de Montfort verdient om gezongen en uitgedragen te worden!