Pasen

de moeizame worsteling naar het Paasgeloof

Moeizame worsteling. Het is niet iets dat een ander je zomaar kan aanpraten. Wij zien het bij Petrus. bij het lege graf komt hij niet verder dan verbazing. Hem is niets kwalijk te nemen. Dat kan. Het mag. Soms blijft er niets anders te doen dan teneergeslagen afwachten. Tussen jou en God een kolkend water, een grote kloof. Levensloosheid houdt je klein. De breuken in het leven zijn te diep, te weerbarstig. Het is nacht in jouw leven. God is verder weg dan ooit. Maar gelukkig zijn er vaak lieve mensen die het uithouden met jou in de duisternis van de nacht. Mensen ‘stralend wit’ door hun liefde en zorg. Zij breken de diepe duisternis, zoals water stenen kan breken. Paasgeloof als moeizame worsteling. Vaak. Meestal.

Mag ik zeggen: “waar geloof en vertrouwen bestaan, daar blijft het graf van kwaad en dood niet gesloten”? Is dit het wat ik terugzie in het leven van Jezus? In het leven van Hem die net als u en ik geworsteld hebben met het leven en de dood, gevochten heeft om z’n geloof in het leven, z’n medemens en ook in de Eeuwige te behouden en uit te zuiveren? Hij heeft God levend doen worden onder mensen. Hij heeft mensen levend doen worden in God.

Met de vrouwen bij het graf sta ik vaak met open mond verwonderd bij wat er in mijn leven gebeurt. En dan weer ervaar ik hope de Liefdevolle als een geheim tastbaar wordt in de persoon van Jezus. Zij woorden en daden geven mijn leven inhoud. Ze geven bedding aan de stroom van leven in en om mij heen. Ja, ook in mijn leven is Hij de Levende, een spilfiguur.

Ik noem het mijn paasgeloof. Het is niet iets dat ik altijd bezit Paasgeloof is nooit een gladgestreken geloof. Soms is het een hele worsteling om Jezus als het Hart van het leven vast te houden. Maar gelukkig, wij mogen rekenen op elkaar. Wij zijn elkaars getuigen.

Van harte wens ik u een zalig Pasen.

Peter Denneman smm