Peter Hubert Janssen

Peter Hubert Janssen

Ingetreden: 1918 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1919 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1924 te Meerssen

Priesterwijding: 06-06-1925 te Oirschot

Gewijd door: Mgr. L. Auneau bisschop van Blantyre

humaniora/vakschool

Montfortaans 1911-1918 te Schimmert

hogere studies

Filosofie 1919-1921 Oirschot

Theologie 1921-1925 Oirschot

in dienst van de congregatie

1925-1928 Leuven België directeur apost. school

1928-1930 Rotselaar België leraar

1930-1936 Schimmert leraar

1936-1944 Schimmert prefect

1944-1957 Meerssen novicenmeester

1957-1963 Fatima Portugal novicenmeester

1963-1965 Junqueira Portugal overste en novicenmeester

1965-1968 Junqueira Portugal overste

1968-1990 Silz Oostenrijk contemplatief

Overleden 17-01-1990 te Silz in Oostenrijk

Begraven 20-01-1990 te Silz in Oostenrijk