symposium

'Wie loopt er weg met Maria'

Wie loopt er weg met Maria?

 Studie- en inspiratiedag op 22 maart 2019

Het motto van de meest recente Nacht van de Theologie stelde optimistisch vast dat God terug is in Nederland. En rondom kerstmis schreef ds. Carel ter Linden, dat de teksten over de geboorte van Jezus voor velen nog springlevend zijn. Dat strookt wellicht met het voorstel van de Montfortanen aan Luce om een studie- en inspiratie-dag te organiseren over de stand van zaken rondom de Mariadevotie.

Is die bij velen niet vanzelfsprekender dan lange tijd gedacht is? Zijn de omstandigheden niet ten positieve gekeerd? Soms lijkt het, dat de christelijke traditie serieuzer wordt doorgegeven in Mariakapellen dan in de grote stads- en dorpskerken.

 Toch zou het naïef zijn te denken dat traditionele vormen van Mariadevotie zonder meer geschikt zijn om een rol te spelen in pogingen om het christelijk erfgoed opnieuw tot leven te wekken. Is daarvoor niet meer nodig? Moet daarvoor niet op een nieuwe manier een link gelegd worden tussen de Mariadevotie, nieuwe vormen van spiritualiteit en de diaconale aspecten van het Evangelie?

 Het symposium heeft een verkennend karakter. Het tast af, waar beloftevolle theologische en cultuurwetenschappelijke inzichten te vinden zijn. Doelgroep zijn theologisch en cultuurwetenschappelijk geïnteresseerden, pastores en geestelijk verzorgers in het basis- en categoriaal pastoraat, en vrijwilligers die zorg dragen voor Mariakapellen en bedevaarten naar mariale heilige plaatsen.

 Programma

In de ochtend inleidingen van dr. Charles Caspers (Titus Brandsma Instituut), dr. Grietje Dresen (Radboud Universiteit Nijmegen) en prof. dr. Wiel Logister smm (emeritus-hoogleraar aan de voormalige Theologische Faculteit Tilburg en lid van de congregatie van de montfortanen).

 In de middag wordt gezocht naar wat er leeft onder het kaarsvet. Er zijn twee reeksen van workshops met onder andere: Andries Govaart, Marie-José DusseldorpYvonne van den Akker-Savelsbergh en Ko Schuurmans.

 De afsluiting zal worden verzorgd door Prof. dr. Jozef Wissink.

Praktische informatie

Wanneer:       vrijdag 22 maart 2019

Waar:             gebouw Cobbenhagen, campus Universiteit van Tilburg

                        Warandalaan 2, 5037 AB Tilburg

Kosten:           € 45,-- 

gratis voor studenten

€ 35,-- voor leden van alumniverenigingen VAK of Dialogos

 

Inschrijving kan via deze link www.tiu.nu/maria