Wilhelmus (Wiel) Maria van Eunen

Wilhelmus (Wiel) Maria van Eunen

Geboren : 05-05-1913 te Vaals

Ingetreden : 1932 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1933 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1938 te Oirschot

Priesterwijding: 03-03-1940 te Oirschot

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschoolen

niet montfortaans te Roermond

1926-1932 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1933-1935 Filosofie Oirschot

1936-1940 Theologie Oirschot

1940-1945 Theologie Universiteit Nijmegen 

 

in dienst van de congregatie

1935-1936 scholastiek-leraar Schimmert 

1940-1945 student H.Landstichting 

1945-1947 gids H,Landstichting 

1947-1966 leraar seminarie Alban Columbia

1966-1972 leraar kleinseminarie San Pio X Restrepo Columbia

1972-1977 parochie assistentie Cucuta San Rafael Columbia

1977-1990 parochiewerk Acacias Columbia

1990-2008 rustend Vroenhof

 

Overleden op 24-01-2008 te Vroenhof

Begraven op 29-01-2008 te Schimmert