Willem Jozef Reinders

Willem Jozef Reinders

Geboren: 31-01-1912 te Kerkrade

Ingetreden: 1932 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1933 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1938 te Rome in Italië

Priesterwijding: 04-03-1939 te Rome in Italië

Gewijd door: mgr. Traglia, bisschop van

humaniora/vakschool

1925-1932 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1933-1935 Filosofie Oirschot

1935-1939 Theologie Rome Italië

in dienst van de congregatie

1939-1954 Oirschot leraar

1954-1956 Vila Nova de Ourem Portugal leraar

1956-1960 Fatima Portugal leraar

1960-1966 Fatima Portugal overste

1966-1968 Fatima Portugal leraar

1968-1976 Junqueira Portugal rustend

Overleden 09-05-1976 te Junqueira in Portugal

Begraven 11-05-1976 te Junqueira in Portugal