17-01-2024 - verhuizing in de sneeuw

Na een lange voorbereiding is het op 17 januari 2024 zo ver, de vijf oudere confraters van klooster Schimmert verhuizen naar de communiteit van de montfortanen in 6301 KE Houthem, Vroenhof 87 (tel.nr. klooster 043-60 88 200). Ondanks het feit dat deze verandering nogal wat voeten in de aarde heeft, gaat uiteindelijk iedereen met de verhuizing akkoord. Grondslag is met name het kunnen bieden van de noodzakelijke zorg. Dat deze overstap naar een nieuw te vormen communiteit niet gemakkelijk is, staat buiten kijf.

En dan ook nog eens 20 centimeter sneeuw op de dag van de verhuizing; dat is oppassen geblazen. Of kunnen we beter zeggen dat de sneeuw ervoor zorgt dat alles gesmeerd verloopt?

In de loop van de ochtend druppelen de confraters in Vroenhof binnen en niet lang daarna volgen de verhuizers in de grote verhuiswagens. Alle medewerkers zijn paraat, in Schimmert of in Vroenhof, om iedereen op te vangen en te helpen de kamers in te richten met de eigen, vertrouwde spulletjes. Niet te vergeten de ‘achtergelaten’ drie jongere confraters die samen de communiteit Schimmert zullen gaan vormen. Ook voor hen is het een spannend gebeuren. Of het huidige klooster gemoderniseerd zal worden, of dat er een volledige nieuwbouw komt, wordt nog bekeken. Dit zal afhangen van de ontwikkelingen inzake de montfortaanse missie. Pas dan kun je daadwerkelijk aangeven hoe het klooster er uit zou moeten komen te zien. Ook voor de confraters die al in Vroenhof wonen is het een hele verandering. Van een viertal confraters naar tien, hetgeen de gezelligheid alleen maar ten goede zal komen. Peter Denneman is de hele week in Vroenhof om de confraters welkom te heten.

Terwijl John van Oss van zijn eerste kopje koffie geniet, sjouwen de verhuizers met de kratten waarin al zijn spullen zijn opgeborgen. Nou ja, niet ál zijn spulletjes……

Nadat iedereen is verwarmd door een kopje koffie of thee, begint de ochtendviering in de kapel. Peter Denneman gaat voor. Nogmaals wordt iedereen van harte welkom geheten in het klooster en de hoop uitgesproken dat men zich snel prettig zal voelen in deze nieuw samengestelde communiteit.

Aansluitend vindt een gezellige borrel plaats alvorens het middagmaal wordt genoten. Eén voor één verlaten de confraters de refter, al naar gelang hun kamer is ingericht. Vermoeid strijken zij neer, in een vreemde omgeving, maar wel omgeven door hun eigen vertrouwde bezittingen.

Heel veel dank aan alle medewerkers die, zodra zij gevraagd werden extra bij te springen, dit zonder aarzelen deden, ook al hadden zij reeds een lange dag achter de rug. Hartelijk dank daarvoor.

Zoals het klokje thuis tikt…….

Wie zouden wij zijn als we de klok om die reden niet mee hadden verhuisd! Laten wij hopen dat de tijd zijn werk doet en alle confraters spoedig hun draai hebben gevonden en deel mogen uitmaken van een gebroederlijke- en gezellige communiteit.

Nieuwe huisoverste Schimmert

In de nieuwe communiteit Schimmert, waar nu de drie confraters afkomstig uit Indonesië zich (blijven) inzetten voor de montfortaanse missie in Nederland, is Stefan Musanai tot overste benoemd.

Het voortouw in de verhuizingen werd genomen door broeder Charles Heijnen. Vanuit zijn tijdelijke onderkomen bij Mondriaan in Heerlen verhuisde hij op 3 januari naar Zorgcentrum ‘Op den Toren’ in Nuth (Afd. Smaragd kamer 103). Hij werd van harte welkom geheten, ook door de reeds in het zorgcentrum wonende Wiel Logister en Lei Louis.

Nieuwe huisoverste Vroenhof

Op donderdag 25 januari werd Jacques Hoedemakers, de nieuwe huisoverste van de hervormde communiteit Vroenhof, verwelkomd. Als voormalig zelfstandig wonende treedt hij vanuit Puth toe tot de groep oudere confraters in klooster Vroenhof.