Provinciale Raad

Op het Provinciaal Kapittel van 15 en 16 juni 2021 werd Peter Denneman herkozen als provinciaal overste voor een periode van drie jaar.

Peter Denneman (1945) werkt na zijn priesterwijding in de jonge Montfortparochie in Tilburg. In 1994 krijgt hij een aanstelling bij het Mediapastoraat van de KRO. Na zijn pensioen in 2010 helpt hij mee het bezinningscentrum van de Sint Adelbertabdij in Egmond op te zetten. Peter werkt op vele plekken binnen de congregatie, voornamelijk op het gebied van spiritualiteit en communicatie. Hij is ruim 25 jaar lid van de provinciale raad en sinds 7 november 2011 is hij provinciaal overste. Peter is lid van de regionale communiteit Brabant.

Als raadsleden werden gekozen:

Charles Leta (vicaris) is in 1986 geboren in Ende op Flores in Indonesië. Na afronding van zijn opleiding in het kleinseminarie begon zijn religieuze leven in 2004 in het noviciaat, waar hij op 24 mei 2006 zijn eerste geloften aflegde. Op 27 juni 2014 werd Charles priester gewijd. Op het moment dat door zijn provinciaal gevraagd werd of hij naar Nederland wilde verhuizen en daar bij de montfortaanse missie te komen, antwoordde Charles: "Ja, ik ben klaar om te doen wat God wil dat ik doe en om te gaan waarheen Hij mij ook stuurt, ook naar Nederland. Bovendien is de missie naar Nederland een gelegenheid voor mij om me te wijden aan bredere doelen van het Gezelschap van Maria. Het is een eer om deel te nemen en in het bijzonder bij te dragen aan de Nederlandse provincie. Ik hoop dat mijn komst en aanwezigheid daar een soort zegen voor ons allemaal zal zijn.” Charles woont in de communiteit van Schimmert.

Jan Lathouwers (econoom) is in 1952 geboren in Schoonhoven. Hij krijgt in diverse montfortaanse huizen zijn opleiding. In december 1974 legt Jan in Oirschot zijn eerste gelofte af. Daarna verhuist hij naar Beresteyn in Voorschoten en vervult er 27 jaar diverse functies. In 2001 sluit Jan de deur van Beresteyn en krijgt een aanstelling bij woonstichting ‘Vooruitgang’ in Sassenheim als Wijk- en Complexbeheerder tot aan zijn pensioen in 2018. Op 9 november 2017 wordt hij door het kapittel gekozen als lid van het provinciaal bestuur. Hij vervult de functie van provinciaal econoom.

adres provincialaat:
Vroenhof 87, 6301 KE   Valkenburg a/d Geul
043 206 5002
provincialaat@montfortanen.nl
www.montfortanen.nl

adres missieprocuur:
Vroenhof 87, 6301 KE   Valkenburg a/d Geul
043 – 604 21 34
administratie@montfortanen.nl 

Toen het klooster Bijsterveld in Oirschot in 2009 verkocht werd en de communiteit op eind 2011 vertrok is op verzoek van het bestuur van de Nederlandse provincie en stichting opgericht met de naam: Stichting Behoud Montfortkapel. Hun doel is een organisatie op te bouwen die een breed maatschappelijk draagvlak heeft, een goede basis om ook op lange termijn te kunnen waarborgen dat de kapel in stand gehouden wordt en het gedachtegoed van de montfortanen uitgedragen kan worden en niet verloren zal gaan. De stichting organiseert concerten, lezingen en workshops. Op dit moment ligt hun activiteit stil, omdat gebouwd en gerestaureerd wordt op het terrein. 
voor informatie: www.montfortkapel.nl

In 2012 is de Stichting Centrum voor Religieuze kunst en van het Montfortaans Erfgoed opgericht in Genhout. De Sint Hubertuskerk is beschilderd door verschillende Limburgse kunstenaars, wat op zich bijzonder genoeg is. De montfortanen zochten een plaats om hun bijzondere erfgoed te bewaren. In de oprichting van de stichting krijgen kerk en montfortaans erfgoed een plaats. 
voor informatie: www.sinthubertuskunstcentrum.nl