Provinciale raad

Op het provinciaal kapittel op 7 november 2017 wordt Peter Denneman herkozen als provinciaal overste voor een periode van drie jaar.

Peter (1945) werkt na zijn priesterwijding in de jonge Montfortparochie in Tilburg. In 1994 krijgt hij een aanstelling bij het Mediapastoraat van de KRO. Na zijn pensioen in 2010 helpt hij mee het bezinningscentrum van de Sint Adelbertabdij in  Egmond op te zetten. Peter werkt op vele plekken binnen de congregatie vnl. op het gebied van spiritualiteit en communicatie en is ruim 25 jaar lid van de provinciale raad. Sinds 7 november 2011 is hij provinciaal overste. Peter is lid van de regionale communiteit Brabant.

Als raadsleden worden gekozen:
Simon Kuyten (1942) werkt na zijn priesterwijding in de Montfortparochie in Tilburg. Na 10 jaar krijgt hij een aanstelling voor de Paulusparochie in Dongen in het bisdom Breda. In 1988 volgt een benoeming als deken van Oosterhout, vanaf 1999 van Het Markiezaat en in 2001- 2007 van de Baronie. Van 2009 tot 2013 wordt hij gevraagd bisschoppelijk gedelegeerde te worden voor de religieuzen. Na zijn emeritaat assisteert hij in verschillende kloostergemeenschappen en de parochie Dongen. Sinds 2002 is Simon lid van de provinciale raad. Hij is daarnaast overste van de regionale communiteit Brabant.

Jan Lathouwers (1952)  is geboren en getogen in Schoonhoven. Hij krijgt  in diverse montfortaanse huizen zijn opleiding. In december 1974 legt Jan in Oirschot zijn eerste gelofte af. Daarna verhuist hij naar Beresteyn in Voorschoten en vervult er 27 jaar diverse functies. In 2001 sluit Jan de deur van Beresteyn en krijgt een aanstelling bij woonstichting ‘Vooruitgang’ in Sassenheim als Wijk- en Complexbeheerder tot aan zijn pensioen in 2018. Op 9 november wordt hij door het kapittel gekozen als lid van het provinciaal bestuur. Hij vervult de functie van provinciaal econoom.

adres provincialaat:
Vroenhof 87, 6301 KE   Valkenburg a/d Geul
043 206 5002
provincialaat@montfortanen.nl
www.montfortanen.nl

adres missieprocuur:
Vroenhof 87, 6301 KE   Valkenburg a/d Geul
043 – 604 21 34
H.Kleykers@inter.nl.net

Toen het klooster Bijsterveld in Oirschot in 2009 verkocht werd en de communiteit op eind 2011 vertrok is op verzoek van het bestuur van de Nederlandse provincie en stichting opgericht met de naam: Stichting Behoud Montfortkapel. Hun doel is een organisatie op te bouwen die een breed maatschappelijk draagvlak heeft, een goede basis om ook op lange termijn te kunnen waarborgen dat de kapel in stand gehouden wordt en het gedachtegoed van de montfortanen uitgedragen kan worden en niet verloren zal gaan. De stichting organiseert concerten, lezingen en workshops. Op dit moment ligt hun activiteit stil, omdat gebouwd en gerestaureerd wordt op het terrein. 
voor informatie: www.montfortkapel.nl

In 2012 is de Stichting Centrum voor Religieuze kunst en van het Montfortaans Erfgoed opgericht in Genhout. De St. Hubertuskerk is beschilderd door verschillende Limburgse kunstenaars, wat op zich bijzonder genoeg is. De montfortanen zochten een plaats om hun bijzondere erfgoed te bewaren. In de oprichting van de stichting krijgen kerk en montfortaans erfgoed een plaats. 
voor informatie: www.sinthubertuskunstcentrum.nl