Ad interim bestuurslid Charles Leta

Charles LetaCharles Leta (1986) is na een stemronde onder de Nederlandse confraters in januari 2021, gekozen als raadslid van het provinciaal bestuur tot aan het kapittel dat onder voorbehoud gehouden zal worden op 15 en 16 juni 2021. Hiermee vervangt hij Simon Kuijten die op 16 december 2020 is overleden.

Charles is geboren in Ende op Flores in Indonesië. Na afronding van zijn opleiding in het kleinseminarie begon zijn religieuze leven in 2004 in het noviciaat, waar hij op 24 mei 2006 zijn eerste geloften aflegde. Op 27 juni 2014 werd Charles priester gewijd. Op het moment dat door zijn provinciaal gevraagd werd of hij naar Nederland wilde verhuizen en daar bij de montfortaanse missie te komen, antwoordde Charles: "Ja, ik ben klaar om te doen wat God wil dat ik doe en om te gaan waarheen Hij mij ook stuurt, ook naar Nederland. Bovendien is de missie naar Nederland een gelegenheid voor mij om me te wijden aan bredere doelen van het Gezelschap van Maria. Het is een eer om deel te nemen en in het bijzonder bij te dragen aan de Nederlandse provincie. Ik hoop dat mijn komst en aanwezigheid daar een soort zegen voor ons allemaal zal zijn.” Charles Leta woont in de communiteit van Schimmert.