Adolf Maria Jozef Ubaghs

Adolf Maria Jozef Ubaghs

Geboren: 16-07-1905 te Maastricht

Ingetreden: 1924 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1925 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1930 te Schimmert

Priesterwijding: 12-04-1931 te Oirschot

Gewijd door: mgr. M. Meulenberg, bisschop van Reykjavik

humaniora/vakschool

1917-1924 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1925-1927 Filosofie Oirschot

1927-1931 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1931-1952 Schimmert leraar

1952-1956 Heiloo rector

1956-1957 Schimmert conrector zusters

1957-1962 Voorschoten leraar

1962-1966 Bunde assistent

1966-1967 Vroenhof rustend

1967-1971 Leenhof  assistent en econoom

1971-1975 Vroenhof rustend

Overleden 02-10-1975 te Vroenhof

Begraven 06-10-1975 te Schimmert