Adriaan van Zwieten

Adriaan van Zwieten

Geboren: 02-04-1911 te Rotterdam

Ingetreden: 1933 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1934 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1939 te Oirschot

Priesterwijding: 03-03-1940 te Oirschot

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1927-1933 niet-montfortaans te Uden

hogere studies

1934-1936 Filosofie Oirschot

1936-1940 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1940-1943 Egmond aan Zee predikant

1943-1951 Voorschoten H.S. predikant

1951-1955 Egmond aan Zee predikant

1955-1966 Voorschoten H.S. predikant

1966-1967 Heerlerbaan rector Vroedvr. school

1967-1972 Egmond aan Zee pastoor

1972-1973 Egmond aan Zee assistent

1973-1984 Egmond aan Zee overste, econoom, assist.

1984-1992 Oirschot rustend

Overleden 26-03-1992 te Oirschot

Begraven 30-03-1992 te Oirschot