Adrianus (Arie) Gerardus Maria van der Hulst

Adrianus (Arie) Gerardus Maria van der Hulst

Geboren : 09-02-1931 te Voorschoten

Ingetreden : 1952 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1953 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1958 te Oirschot

Priesterwijding: 08-03-1959 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1945-1952 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1953-1955 Filosofie Oirschot

1955-1959 Theologie Oirschot

1977-1979 Universiteit Rome, Gregoriana Lic.Spirutaliteit+Mast/Arts

1993-1994 Chicago ,Loyala U.S.A. Pastoral Studies

 

in dienst van de congregatie

1960-1960 taalstudie Limbe Malawi

1960-1961 kapelaan Thunga Malawi

1961-1962 student Harare Zimbabwe

1962-1977 secretaris Aartsbisschop+ Aalm.zieken+gevang Blantyre Malawi

1977-1979 student spiritualiteit Rome Italië

1979-1984 novicenmeester/Dienst bisdom Ibanda Oeganda

1984-1987 novicenmeester/Dienst bisdom Mbarara Oeganda

1987-1993 lid generaal bestuur Rome Italië

1993-1994 cursus: Spiritual Leadership Chicago U.S.A.

1994-1998 overste scholastikaat Manilla Filippijnen

1998-1999 novicenmeester Manilla Filippijnen

1999-2005 overste scholastikaat Manilla Filippijnen

 

Overleden 15-03-2005 te Hazerswoude-Rijndijk

Begraven 19-03-2005 te Schimmert