Alfons Walters

Alfons Walters

Geboren: 19-08-1938 te Den Haag

Ingetreden: 1958 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1959 te Meerssen

Eeuw.  geloften: 08-09-1964 te Oirschot

Priesterwijding: 27-03-1965 te Oirschot

Gewijd door:  mgr. L. Jansen, bisschop van Isangi

 

humaniora/vakschool

1945-1951 niet montfortaans Den Haag          

1951-1954 montfortaans te Voorschoten HS 

1954-1958 te Schimmert

 

hogere studies

1959-1961 Filosofie Oirschot       

1961-1965 Theologie Oirschot        

1965-1966 Pastoraal Voorschoten Ber

 

in dienst van de congregatie

1966-1967 studie-opdracht MBA, leraar economie Vroenhof        

1967-1974 godsdienstleraar, werk in internaat Voorschoten Ber.   

1974-1983 prefect internaat Beresteyn Voorschoten Ber.      

1983-1984 Vlootaalmoezenier Den Helder            

1984-1993 VLAM Curaçao, Den Helder, Valkenburg Z.H., Den Helder     

1993-2006 pastoor van 3 parochies Leiden            

1998-2002 + prov. econoom Leiden            

2006-2008 rustend pastoor

2008-2014 rustend + rector brs Joh.de Deo Nuenen            

 

Overleden 01-12-2014 te Nuenen

Begraven 05-12-2014 te Schimmert