Alfons Wehrens

Alfons Wehrens

Geboren: 12-01-1897 te Meerssen

Ingetreden: 1916 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1917 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1922 te Rome in Italië

Priesterwijding: 31-03-1923 te Rome in Italië

Gewijd door: kardinaal Pompili

 

humaniora/vakschool

1909-1916 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1917-1919 Filosofie Oirschot

1919-1923 Theologie Rome Italië

 

in dienst van de congregatie

1923-1926 Redona Italië leraar

1926-1928 Oirschot leraar

1928-1933 Oirschot redactie Standaard

1933-1933 Voorschoten H.S. kapelaan

 

Overleden 07-08-1933 te Oirschot

Begraven 09-08-1933 te Oirschot