Aloysius J.H.M. Vuijsters

Aloysius J.H.M. Vuijsters

Geboren: 22-06-1917 te Oisterwijk

Ingetreden: 1938 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1939 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1944 te Oirschot

Priesterwijding: 19-03-1945 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1930-1935 niet-montfortaans te Vught

1935-1938 te Uden

 

hogere studies

1939-1941 Filosofie Oirschot

1941-1945 Theologie Oirschot

 

in dienst van de congregatie

1945-1946 Zierikzee assistent

1946-1956 Rotselaar België K.S.A.Proost

1956-1977 Rotselaar België secretaris School

1977-1988 Rotselaar België assistent/hulpdiensten/pensioen

 

Overleden 10-12-1988 te Leuven in België

Begraven 17-12-1988 te Rotselaar in België

 

opmerking:

Overgegaan naar Vicariaat/Provincie van België in 1966