Andreas Christianus Joseph van der Schoot

Andreas Christianus Joseph van der Schoot

Geboren: 30-06-1932 te Oirschot

Ingetreden: 1954 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1955 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1960 te Oirschot

Priesterwijding: 12-03-1961 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Bekkers, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1946-1954 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1955-1957 Filosofie Oirschot

1957-1961 Theologie Oirschot

1961-1962 Pastoraal Leuven België

 

in dienst van de congregatie

1962-1966 Leuven België Mariaal apostolaat

1966-1968 Kessel-Lo België pater spiritualis

1968-1970 Kessel-Lo België overste + geestelijk leider

1970-1977 Leuven België leider Gem. Nov.Werking

1977-1985 Leuven België medew. Centr. voor Priester

1977-1985 Leuven België opleiding

1985-1989 Leuven-sem. België leider Joh. XXIII-seminarie

1989-1991 Leuven-sem. België lid Centrum Kerkstudies

1991-1991 Leuven-sem. België Biss.Vic.Religieuzen Antw.

 

Overleden 18-11-1991 te Leuven in België

Begraven 23-11-1991 te Oirschot

 

Overgegaan naar Vicariaat/Provincie van België in 1966