Antonius (Lam) Lambertus van den Boorn

Antonius (Lam) Lambertus van den Boorn

Geboren : 07-03-1917 te Maastricht

Ingetreden : 1935 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1936 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1941 te Oirschot

Priesterwijding: 19-03-1942 te Oirschot

Gewijd door: mgr. T.A.L.M. v.Roosmalen, bisschop v Suriname

 

humaniora/vakschool

1928-1935 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1936-1938 Filosofie Oirschot

1938-1942 Theologie Oirschot

 

in dienst van de congregatie

1942-1944 Missiecursus Nijmegen

1944-1945 gids H.Landstichting 

1945-1946 assistent Maastricht 

1946-1949 Sedjiram Indonesië

1949-1955 schoolinspecteur Sintang Indonesië

1955-1966 vicaris-generaal Sintang Indonesië

1966-1973 regionaal overste Sintang Indonesië

1973-1977 apostolisch administrator Sintang Indonesië

1977-1983 regionaal overste Sintang Indonesië

1983-1994 overste Vroenhof 

1994-2002 Vroenhof plaatsv. overste

2002-2007 rustend Vroenhof 

 

Overleden op 03-05-2007 te Valkenburg Lb

Begraven op 08-05-2007 te Schimmert