Arnold Hubert Driessen

Arnold Hubert Driessen

Geboren: 21-07-1894 te Stein

Ingetreden: 1915 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1916 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1921 te Meerssen

Priesterwijding: 10-06-1922 te Den Bosch

Gewijd door: Mgr. A. F. Diepen bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

Montfortaans 1908-1915 te Schimmert

hogere studies

Filosofie 1916-1918 Oirschot

Theologie 1918-1922 Oirschot

in dienst van de congregatie

1922 Nguludi Malawi

1925 Nankhunda Malawi

1926 Neno Malawi

1928 Mwanza Malawi

1929 Nguludi Malawi leider Normaalschool

Overleden 25-01-1937 te Blantyre in Malawi

Begraven 27-01-1937 te Nguludi in Malawi