BDNL-bijeenkomst in Nederland

Bijeenkomst van de Belgische-, Duitse- en Nederlandse montfortaanse missionarissen in Nederland

Er is niets dat je gelukkiger maakt dan broeders en zusters te ontmoeten met dezelfde roeping en missie. Deze woorden zijn misschien wat overdreven, maar ze zijn een uiting van oprechte vreugde na de ontmoeting van de Belgische-, Duitse- en Nederlandse medebroeders. De bijeenkomst vond plaats in Nederland (communiteit Vroenhof en Schimmert) en duurde twee dagen.

De Belgische- en Duitse- medebroeders kwamen op 13 februari 2023 in de ochtend aan in Vroenhof. De activiteit in de ochtend begon met een gezamenlijke reflectie over hoe we de vreugdevolle boodschap van het evangelie kunnen verwezenlijken. Elke medebroeder deelde zijn persoonlijke ervaring over hoe hij de missie van de Congregatie in zijn respectievelijke entiteit opvat en realiseert.

Daarna hebben we samen nagedacht over Cantiek 91 van Montfort: ‘Een goede Missionaris’. Peter Denneman smm en Jos Van den Bergh smm hielpen ons om de achtergrond van deze cantiek te ontdekken en uit te diepen hoe Montfort zichzelf zag en hij zijn volgelingen zou willen zien. De gezamenlijke discussie over deze cantiek is zeker een verrijking van onze kennis over Montfort en onszelf als zijn volgelingen.

Op dinsdag 14 februari hadden we onze bijeenkomst in de communiteit van Schimmert. Deze begon met een eucharistieviering samen met de confraters van de communiteit. Vervolgens bezochten we het montfortaans monument in Schimmert onder begeleiding van John van Oss smm. Hij zei dat dit monument is opgericht ter herinnering aan de aanwezigheid van de Montfortanen en de Dochters der Wijsheid in Nederland. Schimmert is een historische plek voor Nederlandse montfortanen. Vanaf hier is het werk en de ontwikkeling van de Nederlandse montfortanen begonnen.

Daarna bezochten wij de begraafplaats met de graven van de Montfortanen en de Dochters der Wijsheid. Peter Denneman smm, overste van de Nederlandse Vice-Provincie, zei dat we dit bezoek aan de begraafplaats nodig hebben om ons ervan bewust te maken dat onze missie vandaag niet kan worden genoten en voortgezet zonder de roeping en de missie van degenen die ons zijn voorgegaan. We baden om hun bijstand opdat wij onze missie kunnen voortzetten. Aan het einde van het gebed zongen we het lied ‘Animé de L’ Amour’.

Ja, we geven toe dat deze ontmoeting vrij kort, maar wel zinvol was. Pastorale drukte is vaak een moeilijk te overwinnen obstakel. Deze bijeenkomst brengt ons tot elkaar en doet onze broederschap groeien.

Deze ontmoeting heeft ons er ook bewust van gemaakt dat één van de sterke punten van onze missie broederschap is. Terwijl de wereld steeds meer de geest van individualisme en egoïsme promoot, proberen wij het netwerk van broederschap te verbreden en ons met elkaar te verbinden. De missie van de Congregatie maakt dat wij verspreid werken en de pastorale context doet verschillen. Maar we komen allemaal voort en zijn gevormd vanuit dezelfde bron: de montfortaanse, mariale gemeenschap. Als het je tegen zit of je bent moe, ga dan even terug naar die bron. Daar wordt je dorst gelest.

Stefan Musanai smm
Nederlandse montfortaan