Benoeming overste communiteit Schimmert

Met het overlijden van Gir Op ’t Veld op 5 november 2021 kwam een einde aan een lang en goed oversteschap van de communiteit Schimmert. Na consultatie van de communiteit werd John van Oss als opvolgend overste gekozen. Deze benoeming gaat in op         1 december 2021, met alle rechten en plichten die daaraan verbonden zijn. De duur van de benoeming loopt gelijk aan de duur van het mandaat van het huidig Provinciaal Bestuur.

Vermeldenswaardig is eveneens dat John op 10 oktober 2021 door de burgemeester van Beek, op voordracht van de gehele gemeenteraad, benoemd is tot ‘ereburger’ van de gemeente en gevraagd werd zijn handtekening te zetten in het ‘Boek der Ereburgers’.          (foto Mitchell Giebels)