Boekpresentatie 25 maart

e montfortaanse familie was bij elkaar op een koude maandag - 25 maart 2013 - in Valkenburg a/d Geul. Er lag nog sneeuw, maar het hield ze niet tegen, want EINDELIJK zou het veelbesproken boek er zijn en kon iedereen met ogen zien en lezen, hoe het was geworden. Peter Denneman, provinciaal overste, heette de gasten van harte welkom in de kapel en gaf het woord aan Piet Schoen, lid van de werkgroep Ware Godsvrucht. De werkgroep heeft steeds het werk van de auteur Wiel Logister kritisch gelezen en getoetst aan de woorden van Montfort. Piet reikte het boek uit aan de leden van het provinciaal bestuur: Peter Denneman, Piet Derckx en Simon Kuijten. Vervolgens sprak Wiel over de inhoud van het boek. Frans Fabry, overste van de Belgische confraters, en Jean van Osch, lid van de Duitse montfortanen, gaven hun visie. Na een muzikaal intermezzo reikte Peter het boek uit aan mevrouw Manuela Kalsky, zuster Maria Fideï en zuster Maria Trinidad, de heer Marc Bollerman en last but not least aan de juist afgetreden overste van de dochters der Wijsheid in Nederland, zuster Paula Hermans. Ze spraken allemaal hun lof uit voor de nieuwe woorden die gegeven zijn aan de intentie van de stichter Louis-Marie Grignion de Montfort. Onderstaand vindt u een impressie van de dag in foto's, gemaakt door Jasper Jaspers, ontwerper van het boek.

Een foto-impressie