Charles Joseph Frehen

Charles Joseph Frehen

Geboren: 29-11-1907 te Ubach over Worms

Ingetreden: 1928 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1929 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1934 te Oirschot

Priesterwijding: 16-03-1935 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1920-1925 montfortaans te Schimmert

1927-1928 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1929-1931 Filosofie Oirschot

1931-1935 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1935-1940 Elisabetha,Opala Zaïre

1940-1940 Ubach over Worms ziekteverlof

1940-1941 Schimmert rector zusters

1941-1941 Oirschot leraar dogma

1941-1942 Ubach over Worms vakantie

1942-1942 Heerlen leraar Mulo

1942-1943 Leenhof assistent

1943-1944 Heerlen leraar Mulo

1944-1946 Leenhof assistent

1946-1951 Elisabetha Zaïre

1951-1952 Ubach over Worms ziekteverlof

1952-1953 Elisabetha Zaïre ov.loco ap.pr.+sup.rel.

1953-1953 Wenge Zaïre overste

Overleden op de boot, onderweg naar Isangi, op 19-02-1953 te Lieki in Zaïre

Begraven 20-02-1953 te Isangi in Zaïre