Charles Voncken

Charles Voncken

Geboren: 05-06-1932 te Genk in België

Ingetreden: 1951  te D'Hoppe in België

Eerste geloften: 08-09-1952 te D'Hoppe in België

Eeuw.  geloften: 08-09-1957 te Oirschot

Priesterwijding: 16-03-1958 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1944-1945 niet montfortaans te Genk in België

1945-1951 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1952-1954 Filosofie Oirschot    

1954-1958 Theologie Oirschot    

1958-1962 Kerkelijk Recht Universiteit Rome,Italië   

 

in dienst van de congregatie

1962-1966 leraar in Oirschot tot 1969

1966-1969 Jud.pro-syn. Bisdom Den Bosch Oirschot  

1969-1972 vice-Officiaal Den Bosch/overste scholasticaat/novicenmeester Tilburg           

1972-1988 assistent-overste Oirschot     

1981-2005 officiaal Den Bosch Oirschot

1986-2008 coördinator Montfortcentrum Oirschot     

1988-1988 officiaal Breda Oirschot     

1993-2002 provinciaal overste Oirschot     

2002-2003 officaal DenBosch/directeur Montfortcentrum Oirschot   

2003-2006 overste/officiaall DenBosch Oirschot     

2006-2011 rustend in Oirschot     

2011-2014 rustend in Vroenhof vanaf juli 2015 zorgcentrum Vroenhof

2015-2015 verzorgd in verpleeghuis "Het Brook" Voerendaal    

 

Overleden 04-10-2015 te Voerendaal

Begraven  08-10-2015 te Schimmert