Christiaan Gerard Marie Hubert Corbey

Christiaan Gerard Marie Hubert Corbey

Geboren: 25-06-1927 te Hoensbroek

Ingetreden: 1947 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1948 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1953 te Oirschot

Priesterwijding: 28-03-1954 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1940-1947 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1948-1950 Filosofie Oirschot

1950-1954 Theologie Oirschot

 

in dienst van de congregatie

1954-1956 Meerssen (Prov.) predikant

1956-1959 Voorschoten H.S. predikant

1959-1964 Voorschoten H.S. Bond Zonder Naam

1964-1966 Vroenhof noviciaat godsdienstleraar, socius, econoom

1966-1967 Voorschoten H.S. predikant

1967-1970 Egmond aan Zee Bond Zonder Naam

1970-1974 Voorschoten overste, rector, Bondz. Naam

1974-1982 Voorschoten H.S. overste en rector

1982-1985 Voorschoten rector internaat

1985-1987 Voorschoten predikant

 

Overleden 23-12-1987 te Voorschoten

Begraven 29-12-1987 te Voorschoten

Herbegraven 24-04-2001 te Schimmert