Christiaan Hendrik Jan Polder

Christiaan Hendrik Jan Polder

Geboren: 09-10-1903 te Rotterdam

Ingetreden: 1922 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1923 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1928 te Schimmert

Priesterwijding: 25-05-1929 te Den Bosch

Gewijd door: Mgr.A.F. Diepen bisschop van Den Bosch

humanoria/vakschool

Montfortaans 1916-1922 te Schimmert

hogere studies

Filosofie 1923-1925 Oirschot

Theologie 1925-1929 Oirschot

in dienst van de congregatie

1929-1940 Schimmert leraar

1940-1950 Oirschot leraar

1950-1951 Heiloo overste

1951-1954 Voorschoten H.S. overste

1954-1968 Voorschoten Ber. leraar

1968-1989 Voorschoten Ber. rustend

Overleden 07-01-1989 te Voorschoten Ber.

Begraven 11-01-1989 te Voorschoten

Herbegraven 24-04-2001 te Schimmert