Constantinus (Coen) Raes

Constantinus (Coen) Raes

Geboren: 14-01-1931 te Heerlen

Ingetreden: 1950 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1951 te Meerssen

Eeuw.  geloften: 08-09-1956 te Oirschot

Priesterwijding: 31-03-1957 te Oirschot

Gewijd door:  mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1943-1950 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1951-1953 Filosofie Oirschot       

1953-1957 Theologie Oirschot       

1957-1958 Pastoraal Rotselaar België

 

in dienst van de congregatie

1958-1960 student en regent Rotselaar België    

1960-1963 leraar Normaalschool Elisabetha Congo      

1963-1965 leraar Isangi Congo      

1965-1973 leraar kleinseminarie Schimmert            

1973-1980 pastor ziekenhuis Schimmert + leraar St Meerten

1980-1994 pastoor Schierwaldenrath Duitsland

1994-2005 pastoor + overste comm. Duitsland Schierwaldenrath

2006-2010 assistent Schierwaldenrath Duitsland   

 

Overleden 19-12-2010 te Sittard

Begraven 23-12-2010 te Schimmert