Cornelius Hubert Franciscus Holthuizen

Cornelius Hubert Franciscus Holthuizen

Geboren: 25 oktober 1906 te Roosendaal

Ingetreden: 1928 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1929 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1934 te Oirschot

Priesterwijding: 07-03-1936 te Oirschot

Gewijd door: mgr. M. Meulenberg, bisschop van Reykjavik

 

humaniora/vakschool

1921-1923 niet-montfortaans te Bergen op Zoom

1923-1928 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1929-1931 Filosofie Oirschot

1931-1936 Theologie Oirschot

 

in dienst van de congregatie

1936-1944 Hoensbroek kapelaan

1944-1946 Hoensbroek legeraalmoezenier

1946-1947 Hoensbroek predikant

1947-1948 Voorschoten H.S. predikant

1948-1949 Voorschoten H.S. missieprocurator

1949-1950 Voorschoten H.S.  propagandist

1950-1952 Voorschoten H.S. overste en pastoor

1952-1954 H.Landstichting propagandist

1954-1955 Meerssen missieprocurator

1955-1966 Voorschoten H.S. missieprocurator

1966-1975 Hoensbroek rector

1975-1979 Vroenhof rustend

 

Overleden 17-11-1979 te Vroenhof

Begraven 21-11-1979 te Schimmert