De eerst bijeenkomst van de BDNL Montfort-missionarissen

De eerste bijeenkomst van de Belgische, Duitse en Nederlandse (BDNL) jonge Montfort- Missionarissen werd gehouden in Leuven- België op 23-25 Mei 2019. De jonge missionarissen waren: Nepolean James Raj, Ghislain K. Kavendivwa van België, Rayappa Josef, Anand Valle van Duitsland, Stefan Musanai en Charles Leta van Nederland. Ook aanwezig waren Jos Van den Berg, Belgisch delegatie-overste en Peter Denneman, Nederlands provinciaal overste. Ze hielpen ons als animators van de bijeenkomst. Deze ontmoeting was een historische ontmoeting omdat hiermee de samenwerking van jonge montfortanen om het Europees Montfort-jaar 2020 te verwelkomen van start ging.

De bijeenkomst op 23 mei om 18.30 uur begon met onze kennismaking als jonge missionarissen. We  deelden ook onze verhalen over het proces van komen naar Europa. Zo leerden we elkaar kennen en onze broederschap als jonge montfortanen die op dit moment in Europa gaan werken op te bouwen.

Op 24 mei, na de Eucharistieviering en het ontbijt, werd de vergadering hervat om 9.00 uur. Aan iedereen werd de vraag voorgelegd: wie ben ik? Wie wil ik zijn als montfortaans missionaris? Die vragen nodigde ons uit om naar binnen te kijken, de kenmerken van stichter Montfort te ontdekken en hoe ze in ons leven als montfortaan tot uiting komen. Iedereen nam de tijd om eerst persoonlijk te reflecteren en het vervolgens te delen met de anderen.

De tweede sessie van de dag werd om 15.00 uur voortgezet. Met dezelfde methode, namelijk persoonlijke reflectie en delen. We probeerden te dromen over missiewerk à la Montfort en daarna om concrete programma's en acties te vinden die kunnen worden uitgevoerd door ons in Europa. Het was interessant. Iedereen probeerde op eigen wijze zijn Montfort en zijn spiritualiteit te integreren in het pastoraat in Europa. Met deze persoonlijke reflectie en uitwisseling verrijkten we elkaar en het realiseren van onze missie in België, Duitsland en Nederland.

De bijeenkomst van die dag eindigde met een wandeling door de stad Leuven. Deze eerste ontmoeting werd door allen als positief ervaren. Daarom hebben we afgesproken zo’n bijeenkomst 3 maal per jaar te houden.

De volgende bijeenkomst vindt plaats van 16 tot 18 oktober 2019 in Nederland.

 

Charles Leta smm