De liefde van de eeuwige Wijsheid

Geschrift van Montfort a.d.h.v. het Boek der Wijsheid, vertaald en bij de tijd gebracht door de provincialaten van België en Nederland (1989)