DVD- Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716)

Zijn levensverhaal verteld zijn passie in eigen cantieken gezongen

Bij gelegenheid van de viering van de 300ste sterfdag van Montfort op 28 april 2016 werd in Schimmert en op andere plekken door acteur Bram van Oers het levensverhaal van Montfort verteld, verweven met eigen cantieken, gezongen door een projectkoor o.l.v. de componist Frans Bullens. Vanwege de Open Kloosterdag 10 juni 2017 gebeurde dit nogmaals in de Montfortkapel in Oirschot. Hiervan werd door KrisKrosmedia deze opname gemaakt.

teksten: Wiel Logister smm / Peter Denneman smm

tekst cantieken: L-M G. de Montfort vertaling: Andries Govaart