Emmanuel Bernard

Emmanuel Bernard

Geboren: 30-03-1914 te Princenhage

Ingetreden: 1935 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1936 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1941 te Oirschot

Priesterwijding: 19-03-1942 te Oirschot

Gewijd door: mgr. T.A.L.M.van Roosmalen, bisschop van Suriname

humaniora/vakschool

1927-1934 niet-montfortaans te Langeweg

hogere studies

1936-1938 Filosofie Oirschot

1938-1942 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1942-1944 Schimmert leraar

1944-1947 Schimmert leraar en prefect

1947-1948 Hoensbroek predikant

1948-1949 Oirschot Mariale Werken

1949-1950 Heiloo assistent

1950-1951 Heiloo leraar en prefect

1951-1955 Voorschoten H.S. leraar en prefect

1955-1965 Voorschoten Ber. leraar en prefect

1965-1969 Zevenaar overste

1969-1972 Oirschot opleiding broeders

1972-1979 Oirschot leraar bij zusters franciscanessen

1979-1982 Oirschot rustend

Overleden 12-03-1982 te Oirschot

Begraven 17-03-1982 te Oirschot