Erelid van het koor Geulklanken

Bezoek aan Hub Reijnaerts smm

op 3 december 2017 in het klooster Vroenhof in Houthem

Vanwege zijn 65-jarig lidmaatschap van de vereniging bezocht het dagelijks bestuur van Mannenkoor Geulklanken op zondag 3 december Hub Reijnaerts in het klooster Vroenhof. Voorzitter Felix Jennekens hield een korte toespraak en overhandigde de 93-jarige jubilaris vervolgens de oorkonde van het KNZV en spelde hem het daarbij behorende ereteken op.

Hij was er zichtbaar blij mee. De oorkonde heeft dan ook een ereplekje op zijn kamer gekregen. Het werd een gezellig bezoek waarbij veel herinneringen werden opgehaald. Daarbij bleek dat “Boete de Poort”, waar Hub geboren is, nog steeds een speciaal plekje inneemt in het hart van Hub.