feest in Schimmert

pater Op 't Veld 65 jaar priester

Op 27 maart 2014 was het 65 jaar geleden dat pater Gir  Op 't Veld priester werd gewijd in Oirschot. Bescheiden als hij is, werd het een klein feestje in Schimmert. Hoewel er zelfs ter ere van hem een aartsbisschop verscheen: mgr. Thomas Msusa. Op negentigjarige leeftijd is pater Op 't Veld nog steeds zo veel mogelijk actief als assistent in het pastoraat, maar vooral als overste van de communiteit in Schimmert.