Franciscus Xaverius Antonius Boshouwers

Franciscus Xaverius Antonius Boshouwers

Geboren: 13 juni 1883 in Brunssum

Ingetreden: 1902 te Meerssen

Eerste geloften: 04-08-1903 te Meerssen

Eeuw. geloften: 04-08-1908 te Schimmert

Priesterwijding: 12-07-1908 te Schimmert

Gewijd door: mgr. J. Guiot, bisschop van San Martin Co.

humaniora/vakschool

1895-1902 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1903-1905 Filosofie Oirschot

1905-1909 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1909 Tzouhalem Vancouver

  Duncan Vancouver

  Saanich Vancouver

  Cowichan Vancouver

-1929 Victoria Vancouver patiënt

Overleden 22-04-1929 te Victoria in Vancouver

Begraven te Cowichan (Vancouver) in Canada