Frans Antoon Roex

Frans Antoon Roex

Geboren: 15-11-1919 te Schinveld

Ingetreden: 1939 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1940 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1945 te Oirschot

Priesterwijding: 17-02-1946 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1932-1939 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1940-1942 Filosofie Oirschot

1942-1946 Theologie Oirschot

1946-1947 Eloquentia Simpelveld

in dienst van de congregatie

1947-1948 Schimmert leraar

1948-1955 Rotselaar België leraar

1955-1957 Hoensbroek assistent

1957-1972 Fatima Portugal leraar

Overleden 20-03-1972 te Fatima in Portugal

Begraven 21-03-1972 te Fatima in Portugal